l

VIZUELNI IDENTITET I OGLAŠAVANJE:

-    izrada logotipa, vizuelnog identiteta, knjige standarda,
- grafička priprema i štampa  kancelarijskog materijala, vizit karte, memorandumi, koverte, fascikle, luksuzne kese i ostali propratni materijal
-   reklamne kampanje za štampu i on line medije
-    oglašavanje na internetu
-    radijski i TV spotovi
- distribucija i štampa reklamnog  materijala “od vrata do vrata”
- nagradne igre

w

PR USLUGE:

- izrada saopštenja za javnost
- priprema konferencija za novinare
- organizovanje skupova i događaja
- pripreme za nastup u medijima
- zastupanje u medijima
- planiranje i sprovođenje PR kampanja
- vođenje stranica kompanije na
društvenim mrežama i upravljanje publicitetom kompanije

PUBLICITET KULTURI, IZDAVAČKE USLUGE :

- Izdavaštvo - naš potpis kao izdavača na vašem djelu, kao i CIP ili odgovarajući ISBN, ISSN broj uz barkod -broj ukoliko je neophodno,
- Organizovanje književnih večeri,
- Promocije knjiga
- savjetovanje u oblasti izdavaštva, štampe i izdavanja časopisa,
- štampa
- Izrada e-knjiga

Matična kuća portala Glas Zabjela