publicitet

ANGAŽOVALI SU NAS S RAZLOGOM.

ANGAŽOVALI SU NAS S RAZLOGOM.

Štamparija 3MMakarije

Crnogorska štamparija koja uspješno posluje preko 3 decenije. Angažovali su nas za izradu marketing strategije i online ponuda za klijente.

Focus Coding

Focus Coding® je software agencija koja digitalnim proizvodima pomaže kompanijama da unaprijede poslovanje. Angažovali su nas za strateško komuniciranje.

ZINZA Group

ZINZA Group je turistička agencija specijalizovana za individualna putovanja. Angažovali su nas za strateško komuniciranje na stranim tržištima.

Štamparija 3MMakarije

Crnogorska štamparija koja uspješno posluje preko 3 decenije. Angažovali su nas za izradu marketing strategije i online ponuda za klijente.

Focus Coding

Focus Coding® je software agencija koja digitalnim proizvodima pomaže kompanijama da unaprijede poslovanje. Angažovali su nas za strateško komuniciranje.

ZINZA Group

ZINZA Group je turistička agencija specijalizovana za individualna putovanja. Angažovali su nas za strateško komuniciranje na stranim tržištima.

Učinite uslugu svojoj kompaniji.

Lovćenski Zvončić

Lovćenski Zvončić je high-end souvenir shop u fazi otvaranja. Angažovali su nas za marketing strategiju i nastup na tržištu.

Učinite uslugu svojoj kompaniji

Lovćenski Zvončić

Lovćenski Zvončić je high-end souvenir shop u fazi otvaranja. Angažovali su nas za marketing strategiju i nastup na tržištu.