ŠTA JE PUBLICITET?

Publicitet predstavlja pažnju ili interes koji se u javnosti  pokazuje prema nekoj kompaniji, pojedincu ili nekoj pojavi u društvu.

Baš to je ono što mi pružamo. Svakom klijentu, kompaniji ili pojedincu pomažemo da njegov rad, proizvod, usluga ili njegov lični nastup bude zapažen i prepoznatljiv u javnosti.
Ako želite dobar publicitet za sebe, svoju kompaniju ili proizvode onda sigurno znate da takav posao treba povjeriti ekspertu.

Vrijeme u kome su se publicitetom, oglašavanjem,odnosima sa javnostima i marketingom uopšte bavile osobe koje su već zaposlene na drugim poslovima u kompaniji je prošlo. Svaka ozbiljna kompanija i pojedinac shvatili su da takav ad hoc nastup u javnosti može puno da ih košta ili čak i uništi njihovu reputaciju.