publicitet

ZAŠTO BAŠ PUBLICITET?

ZAŠTO BAŠ PUBLICITET?

Publicitet predstavlja pažnju ili interes koji se u javnosti pokazuje prema nekoj kompaniji, pojedincu ili nekoj pojavi u društvu.

Baš to je ono što mi pružamo.

Svakom klijentu, kompaniji ili pojedincu pomažemo da njegov rad, kompanija ili proizvod i usluga budu zapaženi i prepoznatljivi u javnosti.

Ako želite dobar publicitet za sebe, svoju kompaniju ili proizvode onda sigurno znate da takav posao treba povjeriti ekspertu. Vrijeme u kome su se publicitetom, oglašavanjem, a posebno marketing strategijom i nastupom na tržištu bavile osobe koje su već zaposlene na drugim poslovima u preduzeću je prošlo.

Svaka ozbiljna kompanija i pojedinac shvatili su da takav “ad hoc” nastup u javnosti može puno da ih košta ili čak i uništi njihovu reputaciju. A onda, ništa od prodaje…

Zato angažujte Publicitet doo i unaprijedite svoju prodaju i imidž na tržištu.

Publicitet predstavlja pažnju ili interes koji se u javnosti pokazuje prema nekoj kompaniji, pojedincu ili nekoj pojavi u društvu.

Baš to je ono što mi pružamo.

Svakom klijentu, kompaniji ili pojedincu pomažemo da njegov rad, kompanija ili proizvod i usluga budu zapaženi i prepoznatljivi u javnosti.

Ako želite dobar publicitet za sebe, svoju kompaniju ili proizvode onda sigurno znate da takav posao treba povjeriti ekspertu. Vrijeme u kome su se publicitetom, oglašavanjem, a posebno marketing strategijom i nastupom na tržištu bavile osobe koje su već zaposlene na drugim poslovima u preduzeću je prošlo.

Svaka ozbiljna kompanija i pojedinac shvatili su da takav “ad hoc” nastup u javnosti može puno da ih košta ili čak i uništi njihovu reputaciju. A onda, ništa od prodaje…

Zato angažujte Publicitet doo i unaprijedite svoju prodaju i imidž na tržištu.

VIŠE O PUBLICITETU.

VIŠE O PUBLICITETU.

Publicitet doo je agencija koja nudi marketing i PR programe posebno dizajnirane za svakog klijenta.

Na raspologanju su Vam stručnjaci iz zemlje i inostranstva koji imaju preko dvadeset godina iskustva u oblasti marketinga i odnosa s javnostima i koji će voditi računa o Vašem ugledu kao  i o svom sopstvenom.

Nudimo izrade marketing prodajnih strategija, marketing mix adekvatan Vašim proizvodima i ciljevima, PR strategiju nastupa na tržištu i mnoge prateće usluge: video/radio i on line produkciju, kreativu štampu i izdavaštvo, kao i podršku našeg lokalnog on line medija i mnoge druge usluge.

Naši klijenti svjedoci su da ćete sa Publicitetom agencijom dobiti potpuno zaokruženu uslugu po mjeri Vaše kompanije i u skladu sa budžetom koji želite izdvojiti u svrhu pospješivanja publiciteta i prodaje.

Publicitet doo je agencija koja nudi marketing i PR programe posebno dizajnirane za svakog klijenta.

Na raspologanju su Vam stručnjaci iz zemlje i inostranstva koji imaju preko dvadeset godina iskustva u oblasti marketinga i odnosa s javnostima i koji će voditi računa o Vašem ugledu kao  i o svom sopstvenom.

Nudimo izrade marketing prodajnih strategija, marketing mix adekvatan Vašim proizvodima i ciljevima, PR strategiju nastupa na tržištu i mnoge prateće usluge: video/radio i on line produkciju, kreativu štampu i izdavaštvo, kao i podršku našeg lokalnog on line medija i mnoge druge usluge.

Naši klijenti svjedoci su da ćete sa Publicitetom agencijom dobiti potpuno zaokruženu uslugu po mjeri Vaše kompanije i u skladu sa budžetom koji želite izdvojiti u svrhu pospješivanja publiciteta i prodaje.

Učinite uslugu svojoj kompaniji

Učinite uslugu svojoj kompaniji.